Phát triển nhân sự bền vững

Với tâm niệm đội ngũ nhân sự chính là chìa khóa then chốt, trong định hướng phát triển nhân sự, ATTLand tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ thông qua những chính sách, chế độ, phúc lợi …, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của tập đoàn.

Công bằng, kỷ luật, đoàn kết, tôn trọng, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau

Công tác đào tạo, nâng cao trình độ được chú trọng, thường xuyên triển khai và hiệu quả

Mức thu nhập cạnh tranh, chế độ tốt và phúc lợi cao

Nhân viên có nhiều cơ hội để thử thách bản thân và thăng tiến trong công việc